Kennemer Ruiters lidmaatschap kosten 2019    
administratiekosten eenmalig  € 11,50
paarden recreatie en federatie incl les en ruif per jaar  € 120,00
pony’s recreatie en federatie incl les en ruif per jaar  € 120,00
wedstrijd rijdend lid /evenementenlid /baklidmaatschap
Inclusief alle clubactiviteiten en de digitale Ruif.
per jaar  € 60,00
donateur per jaar  € 22,50
Het Kennemerruiter lidmaatschap gaat per jaar, toetreden kan per kwartaal en gaat naar rato. 2e gezinsleden krijgen 20% korting.

Opzeggen dient schriftelijk vóór 20 november bij de penningmeester te gebeuren. Het lidmaatschap loopt anders automatisch door en de contributie zal, zonder uitzondering verschuldigd blijven.

De kosten van de startpas(sen) worden rechtstreeks door de KNHS gefactureerd ! De prijzen voor 2019 zijn:

Paarden leden betalen voor een startpas (aan de KNHS)
Pony leden betalen voor een  startpas (aan de KNHS)

 

12 maanden
12 maanden

 

€  111,25
€   87,50

KNHS (tarief 2019) wordt door de KR doorbelast
Basis bedrag voor iedereen € 25,- p.j

   
Nieuwe startpassen zijn vanaf 1 januari 2016 12 maanden geldig. Dus niet meer per kalenderjaar.
Per 1-1-2017 zijn de prijzen van de startpas weer gewijzigd.
Naast jaarpas is er een maandpas (€46,25 voor paarden / €37,- voor pony’s) en een weekpas (€ 27,75 voor paard of pony) één dagpas (18,50 paard of pony)