Adres kantine     : Kantine de Koffievos, Eeuwigelaan 9b, 1861 CL  Bergen (geen postadres)
Internetsite          : www.kennemerruiters.nl
Bankrekeningnr. : NL12 RABO 0146 9055 63
Clubblad            : De RUIF

Zie voor contactpersonen OVER ONS