Club Regelement

In het huishoudelijk reglement  kan je alles lezen over de regels van de club.

Wil je je inzetten voor de club ? Laat het weten er is altijd plaats om in een commissie deel te nemen.

KennemerRuiters is een vereniging: van en voor de leden.
Hoe meer mensen zich inzetten voor vrijwilligerswerk des te beter/gezelliger.
Hierdoor kan het bestuur de contributie laag houden. 

     Vrijwilligers zijn actief;

  • achter de bar en in de keuken
  • voor, tijdens en na de wedstrijden en andere activiteiten
  • in het onderhoud en de groenvoorziening
  • als bestuurslid of als lid van een van de commissies.

Het is een hele kunst om alle leden hierin zo goed mogelijk te betrekken en niet steeds een beroep te moeten doen op dezelfde leden.

  De ideale situatie is bereikt wanneer:

  • Ieder lid iets terug doet voor zijn/haar vereniging;
  • Niet steeds dezelfde leden zich geroepen voelen;
  • Ook ouders van jeugdleden meedraaien.

In de statuten zijn de verenigingsvoorwaarden vastgelegd, o.a. de samenwerking met de overkoepelende bond, de KNHS.