Ereleden

Ereleden

Angèle Bolten (erelid sinds 2016)angele erelid
Lid van de Kennemer ruiters sinds 1973. Voorzitter van de vereniging van 1992 tot 2000 en van 2007 tot 2020, dus  meer dan 20 jaar.
Maar ook haar inzet als instructrice en commandant van vier- en achttallen noemen we graag.

Als erelid neemt zij het stokje over van haar vader. Met tomeloze inzet, promoot en bewaakt zij al vele jaren het welzijn van de club. Regelmatig bezoekt zij vergaderingen en bijeenkomsten om zo de mogelijkheden voor de club te vergroten.
Hoog tijd dus om haar tot erelid te benoemen.

Ellen Jongkind-Helsdingen (erelid sinds 2016) pasfoto

Sinds 2008 weer actief lid en vanaf 2012 als secretaris in het bestuur de taken van Annet overgenomen met betrekking tot het werven van de vrijwilligers op het CH, het maken van de Ruif en het wedstrijdboekje.  In 2016 heeft zij de volledige website vernieuwd. Vanaf 2018 is zij de penningmeester in het bestuur. Samen met Angèle bezocht ze de vergaderingen van de Kring,  Regio en BES.


annet hoofd

Annet Westerbeek (erelid sinds 2012)

Moeder van Tara. Penningmeester van 2000 t/m 2011.
Webbeheerder en redactie / productie van clubblad de Ruif, lid commissie CH voor verwerven vrijwilligers,
bloemschikken, redactie programmaboekje (overgenomen van Giselle Glaudé die dat meer dan 10 jaar heeft uitgevoerd)

   Jan Glorie (erelid sinds 2011) Overleden in augustus 2011

Bestuurslid technische zaken van 1999-2004, daarna zeer actief als technische coördinator van het jaarlijkse concours hippique,
tot 2007 aan de Kolonel Sneepweg en daarna aan de Kogendijk. Tevens zeer begenadigd fotograaf van natuur- en natuurlijk van paardenfoto's,
die je terug vindt in ons fotoboek. Natuurlijk vader van Marleen, die het meerdere keren tot regio- en of kringkampioen heeft geschopt, zelfs in de Z2.

 Lien Boelen (erelid sinds 2002) Overleden in oktober 2011.

Begin jaren ’70 lid en tot het eind toe  zeer betrokken, bij de vereniging.
Ze heeft zich bezig gehouden met het maken van de ruif, draaide jaren kantinediensten,
was ringmeester of schrijfster bij wedstrijden, maakte bloemstukken voor de wedstrijden en evenementen.

Niek Bolten sr. (erelid sinds 1996) Overleden in december 2015.

Voorzitter ponyclub 1973-1979 Regelmatig speaker van het jaarlijkse concours hippique.
Tevens al vele jaren (hoofd) sponsor van het concours hippique met bouwbedrijf Bolten (nu van zijn zoon Niek).
Dochter Angèle is sinds 2007 weer voorzitter, zij was dat ook al van 1992 tot 2000 voorzitter van de club geweest en al lid sinds 1973.

Rob Massar (erelid sinds 1996)

Zijn vader was betrokken bij de oprichting van de ponyclub in 1958. Is zelf van jongs af aan lid.
Is sinds 1974 instructeur van zowel paarden als ponyruiters en traint tevens vier- en achttallen.
Is vice-voorzitter geweest en was jarenlang actief wedstrijdruiter met zijn paard Mirzam.(zie fotoboek verleden)

Luciene Glaude (sinds 1996) Bestuurslid sinds begin jaren 80, waarvan 8 jaar penningmeester van 1991 – 1999.

Joost Min (erelid sinds 1996) Overleden in 2013.

Bakonderhoud, materiaalbeheer en parcoursbouwer. Sinds de oprichting in 1946 actief geweest binnen de club,
tot en met het concours hippique van 2004, waarvan hij jarenlang de motor is geweest.

Overleden ereleden

  • Dhr. Th. Veldt  "van de Franschman" (1914-1992), voormalig voorzitter, erelid sinds 1980
  • Dhr. P. Rozing - instructeur (1911-1984) 32 jaar instructeur Kennemerruiters Bergen NH (vanaf 1952), bestuur 1957, erelid sinds 1982
  • Dhr. Nieubuurt -  voormalig voorzitter, sinds erelid sinds 1983
  • Mw.  Akkerman - secretaresse, erelid sinds 1983
  • Dhr. Franzen
  • Mw. L. Boelen, (1941-2011), super vrijwilliger van o.a. het bloemschikken, erelid sinds 2002.
  • Dhr. J. Glorie (1949-2011), bestuurslid en motor achter het jaarlijkse CH van 2004-2010, erelid sinds 2011
  • Joost Min (erelid sinds 1996) Overleden in 2013
  • Niek Bolten sr. (erelid sinds 1996) Overleden in december 2015