Voorwaarden lidmaatschap

 Lid worden:

  1. Minimumleeftijd is 6 jaar, voorwaarde dat zelfstandig de drie gangen kunnen worden beoefend (stap, draf en galop);
  2. De instructeurs bepalen in welke les plaatsgenomen kan worden.
  3. Tijdens de les wordt altijd gebruik gemaakt van een veiligheidscap en rijlaarzen of chaps.

Opzeggen:

  1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven niettemin de contributies voor het hele jaar verschuldigd. (Stat. art. 5, rechten en verplichtingen);
  2. Opzegging van het lidmaatschap (van de vereniging en de KNHS) dient aan het einde van de verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van 6 weken (dus voor 20 november) schriftelijk aan de penningmeester te geschieden. (Stat. 6, Einde lidmaatschap).

 

 Clubtenue:
Gewenst tenue: zwart rij-jasje of zwarte bodywarmer voorzien van tekst  Kennemerruiters, 
plastron of witte blouse, witte rijbroek, witte handschoenen, zwarte  veiligheidsrijcap en rijlaarzen.
 Paarden en pony’s dienen bij voorkeur een witte, vierkante, doorgestikte sjabrak met verenigingsembleem te  
dragen.

 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris (zie OVER ONS / Bestuur).
Voor aanmelden en sturen inschrijfformulier kunt u zich wenden tot de penningmeester (zie OVER ONS / Bestuur).